Tipy na výlet:

 

Uvádíme jen několik vybraných typů, ale náš region toho nabízí podstatně víc.

PŘIJEĎTE SE PODÍVAT A PŘESVĚDČIT

Pálava

Harmonický krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje s výjimečně bohatou faunou a flórou je od roku 1986 na seznamu biosférických rezervací UNESCO.

Vinařská obec Pavlov

Území obce je soustavně osídleno již od dob lovců mamutů. První písemná zmínka pochází z 11.století. Na počátku 13.stol. byl nad obcí založen hrad Děvičky a roku 1344 přešel Pavlov do mikulovského panství, v jehož držení zůstal až do roku 1848.

Obec leží na území chráněné krajinné oblasti Pálava v blízkosti třetí Novomlýnské nádrže a nad ní se tyčí do výšky 545,5 m nejvyšší vrchol pálavských kopců Děvín. V roce 1995 byl soubor architektonických památek vyhlášen Ministerstvem kultury ČR za památkovou rezervaci lidové architektury. Za shlédnutí stojí výstavné barokní štíty gruntů a vinných sklepů, které se dochovaly především v dnešní České ulici a na návsi renovovaný obecní lis na víno. Nově otevřené Muzeum lovců mamutů. 

Klentnice

Vinařská obec nad kterou se na dvou skalních útvarech Tabulové hory tyčí zbytky Sirotčího hrádku vybudovaného na přelomu 13. a 14. stol.

Sonberk

Viniční trať Sonberk patří k nejstarším, ale také nejkrásnějším plochám osazených vinnou révou u nás. Dokonce i její jméno zůstalo víceméně beze změn přinejmenším již od 13.stol. Z této doby pochází historické dokumenty, které prokazatelně dokládají pěstování révy a výrobu vína ve zdejší lokalitě. Z této doby také pochází německý název Sonnberg, nynější název je jeho počeštělou formou.

Vinařská trať Sonberk se rozkládá na svazích u obce Popice v nadmořské výšce 210 až 260 metrů nad mořem. Je zde unikátní mikroklima, jeho jedinečnost a kouzlo místa nespočívá pouze ve kvalitní půdě, ale i krásné výhled na siluetu Pálavy a blízkost Novomlýnských nádrží.

Místo je atraktivní i z turistického hlediska a probíhá jím cyklostezka. Nejen vyznavači jízdy na kole se zde mohou kochat výjimečnými scenériemi při průjezdu či průchodu vinicemi.

Mikulov

 • Jezdecký klub výuka jízdy a vyjížďky na koních, hipoterapie, možnost ustájení koní, pořádání závodů. Součástí areálu je i penzion a kemp. Jezdecký klub Mikulov má sídlo ve stájích Hlavenka na místě bývalé mikulovské cihelny. Najdete nás tři a půl kilometru od centra města.
 • Mikulovský zámek byl založen počátkem 13.stol. Nejvýraznější podobu mu vtiskla barokní přestavba v letech 1721-1723. Sídlí v něm Regionální muzeum s expozicemi historie, vinařství, archeologie a výtvarného umění.
 • Svatý kopeček Na jeho vrcholu stojí poutní kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty s raně barokní výzdobou.
 • Dietrichsteinská hrobka Na jejím místě stával původně kostel, který byl po požáru přestavěn na hrobku, v níž je uloženo 45 rakví s tělesnými pozůstatky příslušníků rodu Dietrichsteinů.
 • Židovská synagoga a Židovský hřbitov Mikulov se těšil výjimečnému postavení v rámci moravských židovských obcí a býval sídelním městem moravského zemského rabína.
 • Obří vinný sud Stavbu obřího sudu si objednal majitel mikulovského panství Maxmilián z Dietrichsteina. Hodlal v něm ukládat víno vybrané jako daň od svých poddaných. Tento kolos byl postaven přímo ve sklepě brněnským bednářem Christofem Spechtem a tesařským mistrem z Innsbrucku Bartolmem Schutzem. Traduje se, že práce trvaly 39 týdnů a byly dokončeny v roce 1643. Sud je dlouhý 6,21 m, průměr hlavy je 4,47 m a průměr jeho ,,břicha“, tedy nejširšího místa je 5,24 m. Jeho hmotnost je 26,1 tuny a je stažen 22 ocelovými obručemi, z nichž každá váží 390 kg. Odhady jeho obsahu se během doby různily, proto byl v roce 2000 přeměřen a je určitě nejpřesnější. Do sudu se vešlo 101 400 litrů vína.
 • Byl nepřetržitě plněn 30 až 50 let a v důsledku třicetileté války či neúrody se jej nepodařilo zaplnit a rozeschl se. Jeho oprava se nezdařila, přestal se jako nádoba používat a zůstal zachován jako kuriozita. Je k vidění ve sklepení mikulovského zámku jako součást expozice o tradičním vinařství Regionálního muzea v Mikulově.
 • Lednicko-valtický areál Světově unikátní oblast, v níž byla krajina dlouhodobě přetvářena v harmonicky působící celek volné přírody, parků, rybníků a kanálů, doplněný řadou staveb. Představuje nejrozsáhlejší území komponované krajiny na světě. V květnu 1997 byl zařazen na seznam památek Světového kulturního dědictví UNESCO.
 • Zámek Lednice – vrcholné dílo romantické architektury, původně hrad, na konci 17.stol. přebudován na zámek a v letech 1846 – 1858 přebudován do konečné podoby. Při zámku je skleník s tropickým a subtropickým rostlinstvem a rozsáhlý park s romantickými stavbami:
 • Apollónův chrám – monumentální stavba z roku 1817 - 1819 se sochami postav antické mytologie a vyhlídkou na Mlýnský rybník.
 • Hraniční zámeček - klasicistní stavba z let 1826 – 1827 postavená na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska
 • Chrám tří grácií – klasicistní kolonáda postavená roku 1825. Sousoší tří antických bohyní je vytesáno z jednoho kusu kamene.
 • Janův hrad – romantická umělá zřícenina z let 1807 – 1810
 • Kolonáda na Rajstně – monumentální klasicistní stavba z let 1811 -1817 na táhlém hřbetu jihozápadně od Valtic je vyzdobena postavami z antické mytologie. Z terasy je nádherná vyhlídka na celý lednicko-valtický areál .
 • Lovecký zámeček – klasicistní zámeček z roku1806 stojí v místech, kde často končívaly hony.
 • Minaret – romantická orientalizující stavba v maurském stylu z let 1798 – 1802. Věž vysoká 62 m slouží jako rozhledna.
 • Obelisk – pískovcový obelisk z r. 1798 postavený na paměť uzavření míru mezi císařem Napoleonem a rakouským arcivévodou Karlem roku 1797 v Campo Formio.
 • Rendezvous - (Dianin chrám) – Romantický lovecký zámeček z roku 1812 – 1813 ve tvaru triumfálního římského oblouku, zasvěceného bohyni lovu, Dianě.
 • Rybniční zámeček – Empírový zámek na severním břehu Prostředního rybníka z let 1814 – 1817.